Om

Fotograf och bildkommunikatör

”En bild säger mer än tusen ord” – det är ett gammalt talesätt som stämmer än idag.
Man kan också säga; ”se dina bilder – andra gör det”…

Med en bild uppfattas budskapet så mycket snabbare av mottagaren jämfört med om man istället med ord skulle beskriva exempelvis en situation, produkt eller tjänst. Just därför är det också väldigt viktigt att bilderna förmedlar det du vill ha sagt.

En bild med otydligt budskap gör inte dina produkter och tjänster rättvisa, medan en genomtänkt och bra bild istället lyfter. Samtidigt ska den också vara tekniskt rätt för att fungera optimalt i olika media.

Stort intresse för design och arkitektur

Fotografi har alltid varit mitt stora intresse, då särskilt inom formgivning, inredning och arkitektur från olika tidsepoker. Inte minst kombinationen människa och miljö tycker jag är spännande.

Den visuella kommunikationen löper som en röd tråd genom min yrkesbakgrund, då jag under många år arbetat både operativt och strategiskt med marknadsföring och försäljning, där bilden och det visuella intrycket alltid stått i centrum.

Med min bakgrund som utbildad marknadsekonom (IHM Business School), och fotograf (Berghs Photography, Foto och bildkommunikation), vet jag att det inte bara är viktigt att ta en tekniskt bra bild. Bilden ska också kunna förmedla och ge uttryck för det tänkta budskapet, ge rätt känsla.

Mina uppdrag

Jag arbetar med olika typer av uppdrag för företag och privatpersoner. Vid varje nytt uppdrag ställer jag ett antal frågor för att stämma av vilket resultat man vill uppnå, vad vill man med bilden? Vem riktar man sig till, vilken stämning vill man skapa, hur vill man att bilden ska uppfattas? Med hjälp av dessa når vi ett bra slutresultat, dvs en bild som kommunicerar med den tänkta mottagaren.

GDPR (HANTERING AV PERSONUPPGIFTER)

Ditt förtroende för oss betyder mycket och vi vill att du som kund ska känna dig trygg med att lämna personuppgifter till oss.

Vi värnar om en hög nivå av skydd för din personliga integritet.

Ladda ner vårt dokument om hantering av GDPR här

Kontakta mig

Jag är baserad på Österlen och i Stockholm – åtar mig gärna även uppdrag runt om i Sverige eller internationellt.

Tveka inte att kontakta mig, jag lämnar gärna en offert på förfrågan.

Se dina bilder – andra gör det!

Monika Ljungcrantz Stoltz

Mobil: 0709-22 86 00
E-mail: monika@ljungcrantzstoltz.com